Schalke 0 Fiato – Patatinaikos 5-7

Schalke 0 Fiato: Marchesi (2), Tasca (3)

Patatinaikos: Massoli, D’Ovidio (3), De Luca (3)