Sparta LUISS – Patatinaikos 12-6

Sparta LUISS: Salomoni (7), Garbini (2), Colafrancesco (2), Dosa

Patatinaikos: Stragapede (6)